Önemli Tarihler
Özet göndermek için son tarih    
5 Mart 2014
Kabul edilen bildirilerin açıklanması
31 Mart 2014
Katılım ücretlerinin yatırılması
31 Mart – 14 Nisan 2014 (zamanında yatırma)
15 Nisan 2014 ve Sonrası (geç yatırma: Katılım ücreti üzerinden % 25 daha fazla)
Programın açıklanması  
15 Nisan 2014
Sempozyum tarihi
28-30 Nisan 2014
Tam metin göndermek için son tarih
(Özel sayı basımı için dergilerle görüşülecek)
30 Mayıs 2014