Konular

4+4+4 ve Sosyal Bilgiler

İlkokulda sosyal bilgiler ve vatandaşlık eğitimi

Öğretmen eğitimi ve istihdamı: Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim

Öğrenci eğitimi

Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve yurttaşlık bilgisi programları; Ne değişti?

Ortaokul’da sosyal bilgiler ve vatandaşlık eğitimi

Lisede vatandaşlık ve insan hakları eğitimi

Sosyal Bilgiler Bağlamında Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik ve Göç

        Çeşitlilik ve göç kapsamında Türk öğrencilerin Almanya'da yaşadığı problemler

        Türkiye'de sosyal bilgiler eğitiminde güncel gelişmeler ve Almanya perspektifinden değerlendirilmesi

Güncel Olaylar, Sosyal Medya ve Demokrasi

Sosyal medya; Siyasi ve sosyal katılım

Güncel Olaylar ve Sosyal Bilgiler

Sosyal katılım, demokrasi ve insan hakları

Bilgi kaynakları, siyasal bilinç ve sosyal medya

Eğitim teknolojileri ve sosyal Katılım

Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler

Avrupa Birliği, hayat boyu öğrenme ve insan hakları ve vatandaşlık eğitimi

Avrupa Birliği’nde eğitimde yeni politikalar ve yaklaşımlar

Türkiye’de AB yoluyla gerçekleşen değişimler (yeni proje ve programlar)

AB’nde vatandaşlık ve insan hakları eğitimi projeleri

Küreselleşme ve Değerler Eğitimi

Küreselleşme ve değerler eğitimi

Değerler eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi

Din/dini eğitim ve değerler

Değerler ve uluslararası perspektif

Özel Eğitim ve Sosyal Bilgiler

Üstün Zekâlı ve Yetenekli öğrenciler için Sosyal Bilgiler

Üstün zekâlı ve yetenekliler ve BİLSEM’ler

Sosyal değişim ve üstün yetenekliler

Görme engelliler ve sosyal bilgiler

Bedensel engelliler ve sosyal bilgiler

Engelliler ve Sosyal İçerme

Lisansüstü Eğitimde Sosyal Bilgiler

Türkiye’deki Lisansüstü Sosyal Bilgilerin Durumu

Yurtdışı Lisansüstü Sosyal Bilgiler Programları ile kıyaslamalı yaklaşımlar

Çalıştay/Workshop

“Sosyal Bilgiler” ismi ve kapsamı üzerine düşünceler ve tartışmalar