Katılım

ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU III (USBES III)

Gazi Üniversitesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde 3.sünü düzenleyeceğimiz Uluslar arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayız.  28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz sempozyumun ana teması “Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 444 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Geçen yıl ülkemizde eğitimde çok önemli bir değişiklik yapılarak bugün 444 olarak adlandırılan üniversite öncesi eğimi 4+4+4 olarak düzenleyen yeni bir sisteme geçilmiştir. Bu sisteme geçilmesinin sebepleri (pedagojik veya öyle anlaşılmıştır ki daha çok ideolojik) ne olursa olsun, kısa ve uzun vadede çok ciddi sonuçlar doğurmuş/ doğuracak kadar önemli bir gelişme olduğu açıktır. Bu yüzden bu yılki sempozyumun ana teması 4+4+4 olarak belirlenmiştir. Yeni sistem eğitimin her alanını etkilemiştir. Bununla birlikte bizim beklentimiz katılımcıların ilkokul ve ortaokul düzeyindeki konulara ve özellikle sosyal bilgiler eğitimi ve yeni sisteme ilişkin konulara adanmış bilimsel çalışmaları ile katılımlarıdır.

Gelenekselleşmeye başlayan sosyal bilgileri eğitimi sempozyumlarının bazı temaları önemlerinden dolayı sürekli hale gelmişlerdir. Bunlar; Demokrasi, İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi. Bunların yanında sosyal bilgiler eğitiminin temel işleviyle ilgini güncel ve önemli konularda her yılkı sempozyumda yerini almaktadır. Bu sempozyumun yeni alt temalarının birisi “Üstün Zekalı ve Yetenekli öğrenciler için Sosyal Bilgiler”dir. Ayrıca Taksim Gezi Parkı olayları, ODTÜ yolu vs. gibi güncel olaylar ve kamuoyunu son derece derinden etkileyen twitter, facebook gibi araçlar yeni bir tema oluşmasını sağlamıştır: Güncel Olaylar, Sosyal Medya ve Demokrasi.

Ülkemizden katılacak akademisyenlerin yanında başka ülkelerden akademisyenlerin katılımlarıyla sosyal bilgiler eğitimi alanında önemli paylaşımların gerçekleşeceğine inandığımız sempozyumumuz, siz değerli katılımcılarla işlevini yerine getirecektir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.