Duyurular
29 Aralık 2013 00:24
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
 
Bildiri Tam Metin Şablonu (TÜRKÇE)
 
Kongre kitabında sunulacak olan bildiriler, ekler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.
 
(Başlığı Yazınız, Times New Roman, 14 Pt, Koyu, Ortalanmış)
 
Yazar(lar) (açık adları ve soyadları, Times New Roman, 12 Pt, normal, ortalanmış)
Adres (Times New Roman, 11 Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir)
E-posta adresi (Times New Roman, 10 Pt, italik, ortalanmış)
 
Örnek adres: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, ANKARA
….@....
 
ÖZET
 
          Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Özet metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).
 
          Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler,
 
ABSTRACT
 
          Abstract metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı , Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).
 
          Keyword: Keyword, keyword, keyword, keyword, keyword, keyword.
 
1. GİRİŞ
 
          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir.
 
          1.1. Problem Durumu
 
          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır.
 
KAYNAKLAR
 
(APA-6 Stiline Uygun Olarak Yazılmalıdır)

 

 

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

  • Poster tam metin bildiri yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
  • Her poster sempozyum süresince sergilenecektir. Seçilen posterlerin sunum günü, salonu ve sunum ayrıntıları sunacak kişiye kabul yazısında bildirilecektir. Posteri sunacak kişinin ilgili poster oturumunda bizzat bulunması gerekmektedir. Poster sunumları, sempozyumun 1. ve 2. günü yapılacaktır. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında görevliler tarafından sağlanacaktır. Posterin asılması ya da sökülmesi sırasında doğabilecek hasarlardan düzenleme kurulu sorumlu değildir.
  • Poster Times New Roman yazı fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Posterin başlığı 24 punto, metin içindeki yazı 18 punto, yazar adları ise 16 punto olmalıdır.
  • Çizelge, grafik vb. öğeler beyaz zemin üzerine basılabilecek nitelikte olmalı; 13x18 cm'den büyük olmayacak biçimde hazırlanmalıdır. Şekil ve resim numaraları altta, çizelge numaraları üstte verilmelidir.
  • Posterin asılacağı alan 102x76 cm boyutlarında olduğundan, poster bu ölçülere uygun olarak hazırlanmalıdır.